Rhedeg

Rhedwch gyda ni!

Bydd dros 60km ar werth ar hyd llwybr Ras yr Iaith 2016. Rydym am werthu pob un cilomedr. Y pris am 1km yw £50. Gan fod y llwybr yn gymharol fyr bydd mwy nag un sefydliad yn noddi a rhedeg pob cilomedr.

Dyma’r math o grwpiau gall noddi a rhedeg:

 • Busnes – siop, tafarn, caffe, cwmni bysiau
 • Ysgol – plant, rhieni ac athrawon ysgolion uwchradd
 • Coleg – myfyrwyr prifysgol neu Coleg Ceredigion
 • Clwb – aelwyd yr Urdd, clwb pêl-droed neu rygbi
 • Mudiad – Ffermwyr Ifainc, Merched y Wawr, Rotari, WI

Wrth brynu cilomedr byddwch yn:

 • Gwarantu cilomedr i’r busnes, clwb neu ysgol chi. Cofiwch, y cyntaf i’r felin!
 • Y fraint i aelod i’r sefydliad chi ddal y baton am rhan o’r cilomedr yna
 • Hawl i chi chwifio neu ddal baneri yn hysbysu eich clwb neu busnes am y cilomedr yna ar flaen y ras tu ôl y baton. Os ydych yn rhedeg ar ran CffI neu Glwb Pêl-droed beth am wisgo crys y Clwb?
 • Wasgod Llachar

  Bydd y Stiwardiaid sy’n rhedeg gyda’r Ras yn gorfod gwisgo siacedd llachar Ras yr Iaith.

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.