Prynu Cilomedr

Pris noddi 1km o ras yr iaith yw lleiafswm o £50. Wrth brynu kilomedr byddwch yn sicrhau fod y Ras yn digwydd a dangos eich bod wedi buddsoddi arian yn iechyd yr iaith, iechyd corfforol ac iechyd cymunedol. Gallwch lawr-lwytho’r ffurflen yma:  Ffurflen Gofrestru Cymraeg RyrI a’i ddanfon gyda’r arian (gyda’r siec i Rhedadeg Cyf. y cwmni nid-er-elw sy’n gweinyddu’r Ras) at eich swyddog lleol neu Ann Joyner yn swyddfa Cered.

Bwriad tymor hir y Ras yw fod yr elw a wneir yn cael ei roi yn ol fewn i’r iaith Gymraeg ar ffurf grantiau. Bydd Ras yr Iaith yn arwydd o fenter y gymuned Gymraeg a’i gallu i sefyll ar ei thraed ei hun.

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o rasus noddi nid unigolion (fel rheol) sy’n noddi nid mudiadau, busnesau, ysgolion a chlybiau. Menter gymunedol yw Ras yr Iaith achos rhywbeth cymunedol yw siarad iaith.

Os ydych am redeg yna beth am ddarbwyllo eich clwb, ysgol neu fudiad i noddi cilomedr? Neu, beth am i chi fel teulu neu criw o ffrindiau noddi cilomedr? Unwaith byddwch wedi noddi a rhedeg eich cilomedr yna mae croeso i chi barhau i redeg am ddim!

Mae modd i chi hefyd gasglu noddwyr fel unigolyn. Beth am gael eich ffrindiau, teulu neu gyd-weithwyr i noddi chi’n unigol i redeg y Ras? Byddai hyn yn ddelfrydol i’r rheini sydd am redeg sawl cilomedr. Dyma’r ffurflen: Ffurflen Noddi Unigolyn RyrI dwyieithog 2014. Cofiwch roi gwybod i ni os ydych am wneud hyn fel fod ganddom gyfri o’r noddwyr unigol. Unwaith eto, cysylltwch â Steffan neu Ann a’r criw yn swyddfa Cered.

Ein bwriad yw gweld miloedd o bobl yn codi ar ei traed a rhedeg dros y Gymraeg!

I Noddi

Gallwch unai gysylltu â swyddfa Ras yr Iaith yn ganolog yn swyddfa Cered yn Felin-fach neu beth am gysylltu â threfnwyr y Ras yn eich bro? Byddwn yn cyhoeddi rhestr o’r cysylltiadau bro yn fuan.

Bydd yr arian yn cael ei dalu i Rhedadeg Cyf. sef y cwmni nid-er-elw a sefydlwyd yn unswydd ar gyfer cynnal y Ras. Bydd yr arian yma yn mynd yn syth fewn i dalu am adnoddau’r Ras ac, os bydd elw, yn ôl ar ffurf grantiau i fudiadau neu grwpiau sy’n defnyddio ac hyrwyddo’r Gymraeg.

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.