Y Wasg

Dyma’r lle i ddallen datganiadau’r Wasg, gweld clipiau fideos am y Ras. Byddwn yn diweddaru’r dudalen yma’n gyson. Mae croeso i chi ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y dudalen ond i chi beidio enllibio neb a’i ddefnyddio’n barchus. Gofynwn i chi gydnabod i chi ddefnyddio’r wybodaeth oddi ar wefan Ras yr Iaith.

Fideo o Ras yr Iaith 2014

Twitter

Yr hashnod fyddwn ni’n defnyddio ar gyfer Ras yr Iaith ar Twitter yw: #rasyriaith

Ein polisi yw i drydar gan fwyaf yn y Gymraeg gan drydar cyhoeddiadau pwysig yn y ddwy iaith. Mae hynny oherwydd natur y digwyddiad ond hefyd fel ffordd bositif o roi cyfle i ddysgwyr yr iaith i dynnu allan a gwneud defnydd o’r Gymraeg sydd ganddynt. Wedi’r cyfan ond 140 nod sydd mewn trydariad. Ein cred ni yw fod gan fwyafrif helaeth ddilynwyr y Ras sy’n dweud nad ydynt yn rhugl fwy o Gymraeg yn eu pen a digon o synnwyr cyffredin i ddeall mwyafrif helaeth ein trydariad. Bydd eu Cymraeg yn gwella wrth ein dilyn ar @rasyriaith!

Cysylltu

Rhodri Francis Menter Iaith Cered, Swyddfa Cered: 01545 572350 rhodri.francis@ceredigion.gov.uk

Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith: 07815 85 78 21 post@rasyriaith.org

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.