Llwybr y Ras

Cynhelir y Ras yr Iaith 2018 dros 3 diwrnod; dydd Mercher i ddydd Gwener, 4 – 6 Gorffennaf, 2018.

Bydd lleoliadau’r cymalu yn cael eu cadarnhau a’u llwytho yma yn fuan:

Diwrnod 1 – Mercher 4 Gorffennaf:

Diwrnod 2 – Iau 5 Gorffennaf:

Diwnod 3 – Gwener 6 Gorffennaf:

Bydd y Ras yn rhedeg ar gyflymdra cyfartalog o 9km yr awr (6 milltir yr awr) – cyflymdra digon hamddennol. Rydym yn rhedeg drwy ganol y trefi – cyfuniad o briffyrdd y dref a’r strydoedd cefn. Nid ydym yn rhedeg rhwng y trefi – caiff y baton ei drosglwydd o dref i dref yn Fan y Ras. Does dim rhaid bod yn redwr profiadol ond disgwylir fod pawb sy’n rhedeg fod yn iach a ddim yn dioddef o unrhyw anhwylderau i’r galon. Mae’n rhaid rhedeg, nid oes modd cerdded na mynd ar gefn beic.

Bydd cerbyd blaen yn sicrhau fod y rhedwyr yn y man iawn a’r amser iawn cyn fod y Ras ei hun yn cyrraedd. Bydd fan y Ras yn cadw digon o swn ac hwyl fel fod y rhedwyr a thrigolion y fro yn gwybod fod y Ras wedi cyrraedd a bod y Gymraeg yn fyw! Byddwn yn gwerthfawrogi cyfraniad rhedwyr profiadol gall redeg sawl km ac felly cadw trefn ar y Ras a sicrhau fod Ras yn symud yn ei flaen ac yn cadw ar amser. Digoleir y rhedwyr o’r cefn gan fws mini y Ras sydd yn cynnwys Meddyg y Ras, Dr Richard Edwards, Aberystwyth.

Byddwn yn llwytho mapiau o lwybr y Ras yn y trefi gwahanol dros yr wythnosau nesaf. Cadwch lygad ar y dudalen hon. Dilynwch ni ar Twitter (@rasyriaith) a Facebook am y newyddion ddiweddaraf.

Byddwn yn ychwanegu’r mapiau fel caent eu cadarnhau.

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diolch hefyd i staff @MenterGSG am helpu i ddadbacio'r holl ddwr! #gwerthybyd #cydweithwyr pic.twitter.com/ZjMik9WoTo
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Ras yr Iaith yn digwydd Gorffennaf 4, 5 a 6ed eleni. Cysylltwch â'ch Menter Iaith mentrauiaith.cymru i gael gw… twitter.com/i/web/status/9…
Menter GSG @MenterGSG
Mae @RasyrIaith yn mynd trwy Gaerfyrddin ar y 5ed Gorffennaf. Rydym yn chwilio am bobl i redeg, stiwardio a noddi!… twitter.com/i/web/status/9…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.