Llwybr y Ras

Cynhelir y Ras yr Iaith 2016 dros 3 diwrnod; dydd Mercher i ddydd Gwener, 6 – 8 Gorffennaf.

Diwrnod 1 – Mercher 6 Gorffennaf: Bangor, Bethesda, Betws-y-Coed, Llanrwst, Blaenau Ffestinog, Y Bala, Dolgellau, Machynlleth.

Diwrnod 2 – Iau 7 Gorffennaf: Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Ceinewydd, Llandysul, Castellnewydd Emlyn, Aberteifi

Diwnod 3 – Gwener 8 Gorffennaf: Crymych, Arberth, Dinbych-y-Pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Brynaman, Llanymddyfri, Llandeilo

Bydd y Ras yn rhedeg ar gyflymdra cyfartalog o 9km yr awr (6 milltir yr awr) – cyflymdra digon hamddennol. Rydym yn rhedeg drwy ganol y trefi – cyfuniad o briffyrdd y dref a’r strydoedd cefn. Nid ydym yn rhedeg rhwng y trefi – caiff y baton ei drosglwydd o dref i dref yn Fan y Ras. Does dim rhaid bod yn redwr profiadol ond disgwylir fod pawb sy’n rhedeg fod yn iach a ddim yn dioddef o unrhyw anhwylderau i’r galon. Mae’n rhaid rhedeg, nid oes modd cerdded na mynd ar gefn beic.

Bydd cerbyd blaen yn sicrhau fod y rhedwyr yn y man iawn a’r amser iawn cyn fod y Ras ei hun yn cyrraedd. Bydd fan y Ras yn cadw digon o swn ac hwyl fel fod y rhedwyr a thrigolion y fro yn gwybod fod y Ras wedi cyrraedd a bod y Gymraeg yn fyw! Byddwn yn gwerthfawrogi cyfraniad rhedwyr profiadol gall redeg sawl km ac felly cadw trefn ar y Ras a sicrhau fod Ras yn symud yn ei flaen ac yn cadw ar amser. Digoleir y rhedwyr o’r cefn gan fws mini y Ras sydd yn cynnwys Meddyg y Ras, Dr Richard Edwards, Aberystwyth. Noddir y Bws mini gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Byddwn yn llwytho mapiau o lwybr y Ras yn y trefi gwahanol dros yr wythnosau nesaf. Cadwch lygad ar y dudalen hon. Dilynwch ni ar Twitter (@rasyriaith) a Facebook am y newyddion ddiweddaraf.

Byddwn yn ychwanegu’r mapiau fel caent eu cadarnhau. Mae’r sêr coch yn rhai o’r mapiau yn dynodi nifer a lleoliad y stiwardiaid.

DIWRNOD 1 – Mercher 6 Gorffennaf 2016

Cymal 1 – Bangor

Bangor km0 - km2

Bangor km0 – km2

9.15am – km0 – Ysgol Glan Cegin

9.30am – km1 – Cyffordd Stryd Fawr

9.45am – km2 – ger y Gadeirlan

 

Cymal 2 – Bethesda

Bethesda km3 - km4

Bethesda km3 – km4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.15am – km3 – Ysgol Llanllechid

10.30am – km4 – Plas Ffrancon

 

Cymal 3 – Betws-y-Coed

11.15am – km5 – Ysgol Gynradd Betws-y-Coed – dim rhedeg, ‘mond galw heibio!

 

Cymal 4 – Llanrwst

Llanrwst km6 - km8

Llanrwst km6 – km8

12.00pm – km6 – Canolfan Glaslyn

12.15pm – km7 – Ysgol Bro Gwydir

12.30pm – km8 – Ysgol Bro Gwydir (ail waith)

 

Cymal 5 – Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestinog km9 - km11

Blaenau Ffestinog km9 – km11

2.30pm – km9 – Sgwâr Diffws

2.45p – km10 – Ysgol y Moelwyn

3.00pm – km11 – Sgwâr y Parc

 

Cymal 6 – Y Bala

Y Bala km12 - km14

Y Bala km12 – km14

4.00pm – km12 – Ysgol y Berwyn

4..15pm – km13 – Ysgol y Berwyn (ail waith)

4.30pm – km14 – Capel Tegid

 

Cymal 7 – Dolgellau

Dolgellau km15 - km16

Dolgellau km15 – km16

5.30pm – km15 – Coleg Meirion Dwyfor

5.45pm – km16 – Siop Seiclo Dolgennau

 

Cymal 8 – Machynlleth

Machynlleth km17 - km19

Machynlleth km17 – km19

6.30pm – km17 – Canolfan Owain Glyndwr

6.45pm – km18 – Tregarth, ger Ysbyty Bro Ddyfi

7.00pm – km19 – Ysgol Gynradd Machynlleth

 

 

DIWRNOD DAU – dydd Iau 7 Gorffennaf 2016

Cymal 9 – Aberystwyth

Aberystwyth km20-21

Aberystwyth km20-21

Aberystwyth km21-22

Aberystwyth km21-22

Aberystwyth km22-23

 

09.15 – km20 – Gwaelod grisiau Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

09.30 – km21 – Coedlan y Parc, i’r gorllewin o Gorsaf Heddlu Aberystwyth

09.45 – km22 – Llys y Brenin, Aberystwyth

10.00 – km23 – Maes parcio’r Hen Fragdy, Trefechan

10.15 – gorffen – Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau

 

Cymal 10 – Tregaron

Tregaron

 

 

 

 

 

 

 

11.15am – km24 – Ysgol Uwchradd Tregaron

11.30am – km25 – Ysgol Gynradd Tregaron

11.35am – gorffen – Sgwâr Tregaron o flaen ‘Y Talbot’

 

Cymal 11 – Llanbedr Pont Steffan

Llambed

 

 

 

 

 

 

 

12.30pm – km26 – Ysgol Carreghirfaen. Cwmann

12.45pm km27 – Ysgol Bro Pedr, Llambed

1.00pm – gorffen – Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan

 

Cymal 12 – Aberaeron

Aberaeron

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00pm – km28 – Stâd dai Ffordd Llanbedr PS Aberaeron

2.15pm – km29 – Maes pêl-droed, Aberaeron (nid y Cae Sgwar/Cae Alban)

2.30pm – gorffen – Ysgol Penmorfa

 

Cymal 13 – Cei Newydd

Cei Newydd

 

 

 

 

 

3.00pm- km30 – Canolfan Wyliau Quay West

3.15pm – km31 – Sgwâr Uwchdir

3.30pm – gorffen – Maes parcio

 

Cymal 14 – Llandysul

Llandysul

 

 

 

 

 

 

 

4.30pm – km32 – Canolfan Gomer, top Ffordd Llynyfran

4.45pm – km33 – Ysgol Uwchradd Llandysul

5.00pm – km 34 – Maes chwarae Llandysul

5.15pm – gorffen – Pontweli

 

Cymal 15 – Castell Newydd Emlyn

CNE km35-36

 

 

5.30pm – km35 – Siop CKs

5.45pm – km36 – Stryd Newydd, Canol tref Castell Newydd Emlyn

6.00pm – gorffen – Clwb Rygbi CNE

 

 

Cymal 16 – Aberteifi

Aberteifi km37-39

Aberteifi km37-39

 

6.30pm – km37 – Yst, Ddiwyd. ar Ffordd yr Orsaf

6.45pm – km38 – Cei Aberteifi

7.15pm – km38 – Cei Aberteifi (ail waith)

7.30pm – gorffen – Castell Aberteifi – cyngerdd

 

DIWRNOD 3 – Dydd Gwener 8 Gorfennaf 2016

Cymal 17 – Crymych

Crymych km40-km41

Crymych km40-km41

 

8.10am – km40 – Parc Ddiwyd. Gwynfryn

8.15am – km41 – Sgwâr Crymych/Neuadd y Farchnad – Canolfan Hamdden

 

Cymal 18 – Arberth

Arberth km42 - km44

Arberth km42 – km44

 

9.00am – km42 – Ysgol Gynradd Arberth

9.15am – km43 – Hen Farchnad

9.25am – km44 – Canolfan Bloomfield – Ysgol Gynradd Arberth

 

Cymal 19 – Dinbych-y-Pysgod

Dinbych y Pysgod km45 - 47

Dinbych y Pysgod km45 – 47

 

10.15am – km45 – Ysgol St Teilo

10.30am – km46 – Eglwys Santes Fair

10.40am – km47 – Cyffrodd Station Rd/Penrhyn y Castell – gorffen ar maes chwarae St John’s Hill

 

Cymal 20 – San Clêr

San Clêr km48 - km49

San Clêr km48 – km49

 

11.30am – km48 – Yst. Ddiwyd. San Clêr

11.45am – km49 – Cofeb Merched Beca – gorffen yn Ysgol Griffith Jones

 

Cymal 21 – Caerfyrddin

Caerfyrddin km50 - km53

Caerfyrddin km50 – km53

 

12.15pm – km50 – Sgwâr Neuadd y Dre (Guildhall)

12.25pm – km51 – Canolfan Siopa Santes Catrin/Heol y Gwyddau

12.35pm – km52 – Capel Peniel

12.40pm – km53 – ger Eglwys San Pedr – gorffen ar Sgwâr Nott

 

Cymal 22 – Rhydaman

Rhydaman km54 - km57

Rhydaman km54 – km57

 

2.15pm – km54 – Parc Rhydaman

2.25pm – km55 – Canolfan Hamdden

2.35pm – km56 – Ysgol Bro Banw

2.50pm km57 – Yr Hen Groes/Gorsaf Brigâd Dân, Wallasey St – gorffen ar Stryd y Cei (stryd di-draffig)

 

Cymal 23 – Brynaman

Brynaman - km58 - km60

Brynaman – km58 – km60

 

4.00pm – km58 – Ysgol Gynradd Gwaun Cae Gurwen

4.10pm – km59 – Cyffrodd Ffordd Brynaman a Neuadd Rd

4.25pm – km60 – Clwb Rygbi Brynaman – gorffen yn maes parcio Canolfan y Mynydd Du

 

Cymal 24 – Llanymddyfri

Llanymddyfri - km61 - km63

Llanymddyfri – km61 – km63

5.15pm – km61 – Castell Llanymddyfri

5.25pm – km62 – Stone St

5.35pm – km63 – Orchard St – gorffen yng Ngholeg Llanymddyfri

 

Cymal 25

Llandeilo - km64 - km66

Llandeilo – km64 – km66

6.30pm – km64 – Meddygfa Teilo, Crescent Rd

6.40pm – km65 – Latimer Rd

6.50pm – km66 – Maes Elfryn – GORFFEN RAS YR IAITH 2016 YN NEWTON HOUSE

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.