Cân y Ras

Mae gan bob ras yr iaith ei chân ei hun, ac ‘Ymlaen, Ymlaen’ gan Dewi ‘Pws’ Morris yw cân Ras yr Iaith Gymraeg. Diolch i bawb a gymerodd rhan yn enwedig Ysgol Ciliau Parc ac Ysgol Tal-garreg a diolch yn arbennig i Theatr Felin-fach a Chwmni Garnfach am y gwaith cynhyrchu. Gallwch lawrlwytho a darlledu’r gân am ddim yma!

Geiriau ‘Ymlaen, Ymlaen’

1.
Mae pob cam bach yn cyfrannu at y gwaith
A phob llathen caled yn bwysig ar y daith,
Dal dy ben i fyny ar hyd y llwybyr maith
Pasia’r baton ’mlan yn y ras i gadw’n iaith.

Cytgan:
Ymlaen, ymlaen rhaid pasio’r batwm ‘mlaen
Yn y ras sy’n dangos cariad at ein hiaith

2.
Trwy Mach ag Aberystwyth i Dregaron yr awn
… yna cyrraedd Llambed yn heulwen y prynhawn
Aberaeron a Llandysul, Castell ôNewy’ dyna ni
Mae’n taith yn dod i ben yn Aberteifi ger y lli.

tôn a geiriau gan Dewi ‘Pws’ Morris, 2013

Mae Cân Ras yr Iaith 2013 yn gân arbennig. Cyfansoddwyd hi gan Dewi Pws Morris a’i recordio yn Stiwdio Fflach yn Aberteifi. Yn cyfrannu i’r gân hefyd mae’r cerddor Dafydd Saer a’r band ifanc o Aberystwyth oedd yn ffeinal ‘Brwydr y Bandiau‘ C2 BBC Radio Cymru 2013, Y Mellt. Cynhyrchwyd y gân gan Hefin Ellis.  Bydd y gân i’w chlywed yn bloeddio o fan y Ras gan ddangos i’r fro a’r byd fod y Gymraeg yn fyw, yn hyderus ac yn agored i bawb.

Beth am i chi hefyd fwynhau rhai o ganeuon y gwledydd eraill:

Korrika

Redadeg

Rith

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Falch iawn bod @RasyrIaith wedi gallu rhoi grant i'r ŵyl miwsig Cymraeg newydd yma yn Aberystwyth. Diolch i holl re… twitter.com/i/web/status/1…
Rhiannon L Cosslett @rhiannonlucyc
Unbelievably proud to have this on the front page of my newspaper this morning & on the cover of G2. Positive cover… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Ras yr Iaith yn hapus iawn i roi grant i @GwylAber. Diolch i'r holl noddwyr a rhedwyr a wnaeth @RasyrIaith 2018 yn… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis