Y Ras

Bydd Ras yr Iaith yn dechrau ym Mangor ar fore dydd Mercher y 6ed o Orffennaf 2016 ac yn gorffen yn Llandeilo am 7 o’r gloch, ddydd Gwener yr 8fed o Orffennaf 2016. Dyma ras fydd yn para tridiau ac yn ymweld â 25 cymuned ar hyd y ffordd.

Bydd unigolion, teuluoedd, busnesau neu glybiau lleol, sefydliadau ac ysgolion yn noddi ac yn rhedeg 1 cilomedr gan gario baton y Ras. Mae’n £50 i noddi 1 km. Gall holl ddisgyblion yr ysgol neu holl aelodau tîm pêl-droed y pentref redeg yr 1 cilomedr hwnnw. Wedi rhedeg eich cilomedr mae croeso i chi rhedeg rhagor yn ddi-dal. Ein bwriad yw gweld miloedd o bobl yn rhedeg gan ddathlu’r iaith.

Mae’r baton a gerfiwyd yn arbennig i’r Ras gan Ysgol Gyfun Penweddig a’i noddi gan Fentrau Iaith Cymru yn 2014, yn cael ei ddefnyddio eto eleni. Caiff ei throsglwyddo o law i law wrth i redwyr ddangos eu cefnogaeth i’r iaith. Nid oes disgwyl i chi redeg yr holl ras! Nid ras i athletwyr yw hi ond ras dros y Gymraeg gan bobl Cymru. Ei phwrpas yw dathlu’r Gymraeg, codi ymwybyddiaeth o’r iaith, codi arian i fentrau Cymraeg, dangos i’r byd fod cefnogaeth i’r Gymraeg ar lawr gwlad, a thynnu pobl at ei gilydd – Cymry Cymraeg, di-Gymraeg a dysgwyr; gwlad a thref a phob dosbarth, gallu a hil.

Mae’r Ras wedi ei seilio ar ras y Korrika a ddechreuodd yng Ngwlad y Basg yn 1980 sydd wedi esgor ar ras debyg yn Llydaw (ar Redadeg) a’r Iwerddon (an Rith). Cymru fydd nesa gyda chanolbarth Cymru yn arwain y ffordd.

Bydd cyfle i bawb fod yn rhan o’r ras, unai trwy redeg, noddi, neu gefnogi – does dim esgus i beidio â bod yn rhan o’r dathliad gwych hwn o’r iaith.

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.