Pwy sy’n Rhedeg a Noddi?

Pwy sydd wedi brynu’r kilometrau? Ydy enw eich clwb neu fusnes chi yma? Dewch i weld!

DIWRNOD 1 – Mercher 6 Gorffennaf 2016

Lleoliad Newid BatonNoddi km

Cymal 1 BANGOR 9.15am

0kmYsgol Glan CeginYsgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor
Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Ysgol Glan Cegin
Ysgol y Garnedd
Ysgol Cae Top
Palas Print
1kmCyffordd Stryd FawrDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
Cymen
Always Aim High
Caffi Seibiant
2kmger y GadeirlanCaffi Cornel
Parkrun Penrhyn
Ysgol Tryfan
Cymal 2 BETHESDA 10.15am
3kmYsgol LlanllechidCyngor Cymuned Bethesda
4kmPlas FfranconDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
Cymal 3 BETWS Y COED 11.15am
5kmYsgol Betws y Coed– dim rhedeg, ‘mond galw heibio!
Cymal 4 LLANRWST 12.00pm
6kmCanolfan GlaslynDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
Fflam Eryri
Lluniau Llwyfan
Bys a Bawd
7kmYsgol Bro GwydirDatrys
Ysgol Bro Gwydir
Ysgol Dyffryn Conwy
Glastir
8kmYsgol Bro Gwydir (ail waith)Urdd Conwy
Menter Iaith Conwy
Cyngor Tref Llanrwst
Spar Llanrwst
Cymal 5 BLAENAU FFESTINIOG 2.30pm
9kmSgwâr Diffws
10kmYsgol y MoelwynDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
11kmSgwâr y Parc
Cymal 6 Y BALA 4.00pm
12kmYsgol y BerwynClwb Rotari Y Bala
Rhys Llwyd Davies – Pensaer
13kmYsgol y Berwyn (ail waith)DysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
Grwp Busnesau’r Bala
14kmCapel TegidParciau Gwyliau’r Bala
Tafarn yr Eagles, Llanuwchllyn
Cymal 7 DOLGELLAU 5.30pm
15kmColeg Meirion DwyforDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
16kmSiop Seiclo Dolgellau
Cymal 8 MACHYNLLETH 6.30pm
17kmCanolfan Owain GlyndwrTeiars Huw Lewis
18kmTregarth, ger Ysbyty Bro DdyfiGorau o Gymru / Best of Wales
19kmYsgol Gynradd Machynlleth
DIWEDD RAS DIWRNOD 1

DIWRNOD 2 – dydd Iau 7  Gorffennaf

Lleoliad Newid BatonNoddi km

Cymal 9 ABERYSTWYTH 9.15am

20kmgrisiau Canolfan y CelfyddydauCyngor Tref Aberystwyth
Gwasg y Lolfa
Rhidian a Catherine Griffiths
UCAC 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Ysgol Penglais 
Yoga i Bawb  
 Gwasg Atebol  
 Prifysgol Aberystwyth   
 Coleg Ceredigion
21kmger Gorsaf Heddlu AberystwythCyngor Tref Aberystwyth
Mudiad Meithrin
Ysgol Rhydypennau
 Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
Arad Goch  
  Cymraeg i Oedolion 
Dots  
Cylch Meithrin Aberystwyth
22kmLlys y BreninCyngor Tref Aberystwyth
Bwyty Baravin
Gwesty Cymru
 Ysgol Penweddig
 Clwb Nos Wener Tal y Bont
Rob Rattray Cigydd
23kmMaes parcio’r Hen Fragdy, TrefechanCyngor Tref Aberystwyth
Ysgol Llwyn yr Eos
Four Cymru
Alan a Catherine Jobbins
Cwmni Cynhyrchiadau Twt
Clwb Rygbi Aberystwyth
Cor ABCh
Ffigar
Cymal 10 TREGARON 11.15am
24kmYsgol Uwchradd TregaronYsgol Henry Richard
Merched y Wawr Tregaron
Gwesty’r Talbot 
Nwyddau Caron Stores
Merched y Wawr Tregaron
Bythynnod Dolyrychain
Dan ‘i Sang
Siop Rhiannon
25kmYsgol Gynradd Tregaron Ysgol Gynradd Rhos Helyg
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
TregaRoc
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
 Geoff a Catherine Hughes
Cymal 11 LLANBEDR PONT STEFFAN 12.30pm
26kmYsgol Carreg Hirfaen, CwmannCyngor Cymuned Llanwennog
Gig Simon Hall Meats 
Côr Meibion Cwmann a’r Cylch
Phillip Lodwick
Cor Meibion Cwmann a’r Cylch
Evans a Hughes
Clwb Rhedeg Sarn Helen
Lloyds Siop Sgodion a Pysgod
Mulberry Bush
Tafarn Llain y Castell
Co-op
  Gwili Jones
The Wash Tub
27kmYsgol Bro PedrYsgol Bro Pedr
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
Adve
Capel Undodiaid Brondeifi
Ford Gron Llambed
Capel Noddfa, Undeb y Bedyddwyr
Papur Bro Clonc a Clonc360 
Merched y wawr Llambed
Jones y Cigydd
Clwb Rotari
Capel Shiloh
Capel Soar
Carpet Corner
Carpedi Gwyn Lewis
Sainsburys
Yr Hedyn Mwstard
Tai Ceredigion
Cymal 12 ABERAERON 2.00pm
28kmFfordd Llanbedr PS  Evans Bros
Merched y Wawr Aberaeron
Gwinllan Llaethliw
Gwesty’r Harbourmaster
Cwmni Tai Aeron
Dan ’i Sang
Y Cwch Gwenyn – bar a gril
Gwasanaeth Garddio A&M Garden Services 
Cigydd Owain’s
29kmCaeau Pêl-droed (nid Cae Sgwâr)  Cyngor Cymuned Henfynyw
Cyngor Tref Aberaeron
Merched y Wawr Dyffryn Aeron
 Ysgol Gyfun Aberaeron
Ysgol Gynradd Aberaeron
Ysgol Gynradd Cilcennin
Ysgol Gynradd Dihewyd
Ysgol Gynradd Myfennydd
CFfI Felinfach
Cymal 13 CEINEWYDD  3.00pm
30kmQuay WestCyngor Tref Cei Newydd
Cyngor Cymuned Llanllwchhaearn
  Cyngor Cymuned Llangrannog
Cyngor Cymuned Llandysiliogogo  
Cyngor Cymuned Penbryn
31kmSgwâr Ucheldir Cyngh. Gill Hopley
Cyngh. Gareth Lloyd
  Ysgol Cei Newydd
Clwb Pêl-droed Cei Newydd
Cymal 14 LLANDYSUL 4.30pm
32kmSafle Newydd Ysgol Bro Teifi    Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
Gwasg Gomer
Clinig Bach y Wlad
Cadwyn Cyf.
Say Something in Welsh
Cyngh. Peter a Bethan Evans
33kmYsgol Gynradd LlandysulYsgol Gynradd Llandysul
Siop Ffab
Cambria Sash Windows
Gary y Cigydd
Gwesty’r Porth
Bwyty Dan i Sang
34kmParc Chwarae LlandysulCyngor Cymuned Llandysul
Clwb Hoci Llandysul 
Paddlers
Keith ac Eirlys Evans
Cylch Cinio Llandysul
Cymal 15 CASTELLNEWYDD EMLYN 5.30pm
35kmSiop CKs, Ffordd CaerfyrddinYsgol y Ddwylan
CFfI Capel Iwan
Y Cwtch Coffi
Cyngh. Hazel Evans a Gareth Evans
36kmNew St.Gwesty’r Emlyn
Ysgol Gytun Emlyn
Cymdeithas Tai Cantref
Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn
Clwb Hoci CNE
Cymal 16 ABERTEIFI 6.30pm
37kmYst. Ddiwyd. Llantwd, Ffordd yr OrsafCyngor Tref Aberteifi 
Theatr Mwldan
Gwyl Crug Mawr
38kmCei AberteifiCyngor Tref Aberteifi 
Coleg Cerdigion
 Ysgol Gynradd Aberteifi
Llinos Gwallt a Harddwch
39kmCei Aberteifi (ail waith)Cyngor Tref Aberteifi
 Queens Bakery
Guto Jenkins
Banc Barclays
DIWEDD RAS DIWRNOD 2

DIWRNOD 3 – dydd Gwener 8  Gorffennaf

Lleoliad Newid BatonNoddi km

Cymal 17 CRYMYCH 8.00am

40kmParc Gwynfrynwww.pgrecycling.co.uk/en
41kmNeuadd y FarchnadCymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol y Frenni
Pwyllgor Ffrindiau Ysgol y Preseli
Cymal 18 ARBERTH 9.00am
42kmYsgol Gynradd ArberthAndrew Rees Cigydd
43kmHen Farchnad ArberthMenter Iaith Caerffili
44kmCanolfan BloomfieldMenter Iaith Sir Benfro
Cymal 19 DINBYCH-Y-PYSGOD 10.15am
45kmYsgol Sant TeiloAddurnwyr MF Decorators
46kmEglwys Santes FairYsgol Greenhill
47kmStryd y Bont/Penrhyn Castell DyPTafarn Hope & Anchor
Cymal 20 SAN CLER 11.30am
48kmYst. Ddiwyd. San ClêrLlety Gwyliau Ysgubor Bryn Caerau
Spar San Clêr
Maer San Clêr
49kmCofeb BecaYsgol Llys Hywel
Ysgol Griffith Jones
Hughes y Cigydd
Cymal 21 CAERFYRDDIN 12.15pm
50kmSgwâr Neuadd y Dre (Guidhall)Ysgol y Dderwen
Clwb Jiwdo Porthyrhyd
51kmCanolfan Siopa Santes CatrinYsgol Llangynwr
Siop y Pentan
52kmCapel Peniel, Ffordd y PriordyTheatr Genedlaethol
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
53kmMaes Parcio San Pedr (top Stryd y Brenin)Trywydd
Canolfan Gymraeg Yr Atom
Cymal 22 RHYDAMAN 2.15pm
54kmParc RhydamanCyfreithwyr Llys Cennen
The Carpet Centre
925 Treats
Ysgol Saron
55kmYsgol Bro BanwYsgol Maes y Gwendraeth
Ysgol Parc yr Hun
56kmWallesey StYsgol Llandybie
Ysgol Gymraeg Rhydaman
Jac y do
Chris y Crydd
57kmYr ‘Hen Groes’ ger Gorsaf DânYsgol Bro Banw
Bara Menyn
Jelfs
Y Cigydd

Ysgol Dyffryn Aman
Cymal 23 BRYNAMAN 4.00pm
58kmYsgol Gwaun Cae GurwenMenter Castell Nedd Port Talbot
Ysgol Gwaun Cae Gurwen
59kmNeuadd RdCwmni Drama’r Gwter Fawr
Dawnswyr Brynaman
Treftadaeth Brynaman
Ysgol Brynaman
60kmClwb Rygbi BrynamanCanolfan y Mynydd Du
Glynog Davies
Clwb Rygbi Brynaman
Gwyl y Gwter Fawr
Cyngh Linda Williams
Cymal 24 LLANYMDDYFRI  5.15pm
61kmCastell LlanymddyfriClwb Cinio Cymraeg Llanymddyfri
Clwb Rotari Llanymddyfri
Cyngor Cymuned Llanfair ar y Bryn
62kmStone StAelwyd Llyn y Fan
Cyngor Cymuned Myddfai
CFfI Llanymddyfri
Porthmyn Llanymddyfri
63kmOrchard St Clwb Gwawr Llanymddyfri
Cyngor Tref Llanymddyfri
Ysgol Rhys Pritchard
Ysgol Llangadog
YMCA
Cymal 25 LLANDEILO 6.30pm
64kmMeddygfa TeiloCôr Sant Teilo
Clwb Gwawr Dinefwr
Ysgol Sul Capel Newdd Llandeilo
Bois y Castell
65kmLatimer RdYsgol Bro Dinefwr
Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Ysgol Gynradd Llandeilo
66kmMaes ElfynYsgol Ffairfach
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Merched y Wawr Llandeilo
Cymdeithas y Tabernacl Ffairfach
67kmMynedfa Home Farm

RAS 2016 YN GORFFEN YN HOME FARM!

Diolch i chi gyd am noddi, rhedeg, stiwardio a chefnogi. Dathlwn y Gymraeg – pasiwn baton yr iaith ymlaen! 

 

 

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.