Who’s Running and Sponsoring KMs?

Who’s bought a km? Is your club or business down on the list? Have a look … and support the businesses and clubs which have supported the language!

DAY 1 – Wednesday 6 July  2016

Baton Change LocationSponsoring km

Leg 1 BANGOR 9.15am

0kmYsgol Glan CeginYsgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor
Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Ysgol Glan Cegin
Ysgol y Garnedd
Ysgol Cae Top
Palas Print
1kmCyffordd Stryd FawrDysguCymraeg.cymru – Gogledd Orllewin
Cymen
Always Aim High
2kmger y GadeirlanCaffi Cornel
Parkrun Penrhyn
Ysgol Tryfan Caffi Seibiant
Leg 2 BETHESDA 10.15am
3kmYsgol LlanllechidBethesda Community Council
4kmPlas FfranconLearnWelsh.cymru – North West
Leg 3 BETWS Y COED 11.15am
5kmYsgol Betws y CoedNo running – only calling by!
Leg 4 LLANRWST 12.00pm
6kmCanolfan GlaslynDysguCymraeg.cymru – Learn Welsh North West
Fflam Eryri
Lluniau Llwyfan
Bys a Bawd
7kmYsgol Bro GwydirDatrys
Ysgol Bro Gwydir
Ysgol Dyffryn Conwy
Glastir
8kmYsgol Bro Gwydir (ail waith)Urdd Conwy
Menter Iaith Conwy
Llanrwst Town Council
Spar Llanrwst
Leg 5 BLAENAU FFESTINIOG 2.30pm
9kmSgwâr Diffws
10kmYsgol y MoelwynLearnWelsh.cymru – North West
11kmSgwâr y Parc
Leg 6 Y BALA 4.00pm
12kmYsgol y BerwynBala Rotary Club
LearnWelsh.cymru – North West
13kmYsgol y Berwyn (ail dro)Bala Holida Parks
Bala Business Group
14kmCapel TegidRhys Llwyd Davies – architect
Tafarn yr Eagles, Llanuwchllyn
Leg 7 DOLGELLAU 5.30pm
15kmColeg Meirion DwyforLearnWelsh.cymru – North West
16kmSiop Seiclo Dolgellau
Leg 8 MACHYNLLETH 6.30pm
17kmCanolfan Owain GlyndwrHuw Lewis Tyres
18kmTregarth, ger Ysbyty Bro DdyfiBest of Wales / Gorau o Gymru
19kmYsgol Gynradd Machynlleth
DIWEDD RAS DIWRNOD 1

DAY 2 – Thursday 7  July

Baton Change LocationSponsoring km

Leg 9 ABERYSTWYTH 9.15am

20kmgrisiau Canolfan y CelfyddydauCyngor Tref Aberystwyth
Gwasg y Lolfa
Rhidian a Catherine Griffiths
UCAC
Learn Welsh in Mid Wales
National Library of Wales 
Penglais School 
Yoga i Bawb  
Aberystwyth University
Coleg Ceredigion
21kmneardy Aberystwyth Police StationCyngor Tref Aberystwyth
Mudiad Meithrin
Ysgol Rhydypennau
 Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
Arad Goch  
  Cymraeg i Oedolion 
Dots  
Cylch Meithrin Aberystwyth
22kmLlys y BreninAberystwyth Town Council
Gwasg Atebol
Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Baravin
Gwesty Cymru
Rob Rattray Bitcher
23kmMaes parcio’r Hen Fragdy, TrefechanCyngor Tref Aberystwyth
Twt Prouctions
Alan and Catherine Jobbins
Ysgol Llwyn yr Eos
Four Cymru
  Aberystwyth Rugby Club 
Cor ABCh
Ffigar
Cymal 10 TREGARON 11.15am
24kmYsgol Uwchradd TregaronYsgol Henry Richard
Merched y Wawr Tregaron
Gwesty’r Talbot 
Nwyddau Caron Stores
Merched y Wawr Tregaron
Bythynnod Dolyrychain
Dan ‘i Sang
Siop Rhiannon
25kmYsgol Gynradd Tregaron Ysgol Gynradd Rhos Helyg
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
TregaRoc
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
 Geoff a Catherine Hughes
Cymal 11 LLANBEDR PONT STEFFAN 12.30pm
26kmYsgol Carreg Hirfaen, CwmannCyngor Cymuned Llanwennog
Gig Simon Hall Meats 
Côr Meibion Cwmann a’r Cylch
Phillip Lodwick
Cor Meibion Cwmann a’r Cylch
Evans a Hughes
Clwb Rhedeg Sarn Helen
Lloyds Siop Sgodion a Pysgod
Mulberry Bush
Tafarn Llain y Castell
Co-op
  Gwili Jones
The Wash Tub
27kmYsgol Bro PedrYsgol Bro Pedr
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
Adve
Capel Undodiaid Brondeifi
Lampeter Round Table 
 Capel Noddfa, Baptists Union of Wales
Papur Bro Clonc a Clonc360 
Merched y wawr Llambed
Jones y Cigydd
Clwb Rotari
Capel Shiloh
Capel Soar
Carpet Corner
Carpedi Gwyn Lewis
Sainsburys
Yr Hedyn Mwstard
Tai Ceredigion
Cymal 12 ABERAERON 2.00pm
28kmFfordd Llanbedr PS Evans Bros
Merched y Wawr Aberaeron
 Llaethliw Vinyard
 Harbourmaster Hotel
Cwmni Tai Aeron
Dan ’i Sang
 The Hive Bar and Grill
Gwasanaeth Garddio A&M Garden Services 
Cigydd Owain’s 
29kmCaeau Pêl-droed (nid Cae Sgwâr)Cwmni Tai Aeron
  Merched y Wawr Dyffryn Aeron
 Cyngor Cymuned Henfynyw
Cyngor Tref Aberaeron
Merched y Wawr Dyffryn Aeron
  Ysgol Gyfun Aberaeron
Ysgol Gynradd Aberaeron
Ysgol Gynradd Cilcennin
Ysgol Gynradd Dihewyd
Ysgol Gynradd Myfennydd
CFfI Felinfach
Cymal 13 NEW QUAY  3.00pm
30kmQuay WestCyngor Tref Cei Newydd
Cllr Gill Hopley
Ysgol Cei Newydd
Llangrannog Community Council
Cllr Gareth Lloyd
Llandysiliogogo Community Coucil
Penbryn Community Council
31kmSgwâr UcheldirCyngor Cymuned Llanllwchhaearn
Ysgol Cei Newydd
New Quay FC
Cymal 14 LLANDYSUL 4.30pm
32kmSafle Newydd Ysgol Dyffryn Teifi Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
Gwasg Gomer
Clinig Bach y Wlad
Cadwyn Cyf.
Say Something in Welsh
Cyngh. Peter a Bethan Evans
33kmYsgol Gynradd Llandysul  Ysgol Gynradd Llandysul
Siop Ffab
Cambria Sash Windows
 Gary the Butcher
Gwesty’r Porth
Bwyty Dan i Sang
34kmParc Chwarae Llandysul  Cyngor Cymuned Llandysul
Llandysul Hockey Club 
Paddlers
Keith ac Eirlys Evans
Cylch Cinio Llandysul
Leg 15 CASTELLNEWYDD EMLYN 5.30pm
35kmSiop CKs, Ffordd CaerfyrddinYsgol y Ddwylan
CFfI Capel Iwan
Y Cwtch Coffi
Cyngh Hazel Evans a Gareth Evans
36kmNew St.Gwesty’r Emlyn
Ysgol Gytun Emlyn Cantref Housing
Newcastle Emlyn RFC
Clwb Hoci CNE
Leg 16 CARDIGAN 6.30pm
37kmLlantwd Ind. Est., Station Rd.Cardigan TC  
Mwldan Theatre  
Gwyl Crug Mawr
38kmCei AberteifiCardigan TC  
Cardigan Primary School  
Llinos Gwallt a Harddwch
39kmCei Aberteifi (ail waith)Cardigan TC
Cardigan Castle
Queens Bakery  
Guto Jenkins  
Barclays Bank
END OF RAS DAY 2

DAY 3 – Friday 8 July

Baton Change LocationSponsoring km

Leg 17 CRYMYCH 8.00am

40kmParc Gwynfryn
41kmNeuadd y Farchnad
Leg 18 ARBERTH 9.00am
42kmYsgol Gynradd Arberth
43kmHen Farchnad Arberth
44kmCanolfan Bloomfield
Leg 19 TENBY 10.15am
45kmEglwys Sant Teilo
46kmEglwys Santes Fair / St Mary’s Church
47kmBridge St / Entrance to Tenby Castle Peninsula
Leg 20 ST CLEARS 11.30am
48kmSt Clear’s Ind. Est.Ysgubor Bryn Caerau Holiday Accommodation
Spar San Clêr
Mayor of St Clears
49kmBeca MonumentYsgol Llys Hywel
Ysgol Griffith Jones
Hughes the Butchers
Cymal 21 CARMARTHEN 12.15pm
50kmSgwâr Neuadd y Dre (Guidhall)Ysgol y Dderwen
Porthyrhyd Judo Club
51kmCanolfan Siopa Santes CatrinYsgol Llangynwr
Siop y Pentan
52kmCapel Peniel, Ffordd y PriordyTheatr Genedlaethol
University of Wales Trinity St David
53kmMaes Parcio San Pedr (top Stryd y Brenin)Trywydd
Yr Atom Welsh Language Centre
Leg 22 AMMANFORD 2.15pm
54kmParc RhydamanCyfreithwyr Llys Cennen
The Carpet Centre
925 Treats
Ysgol Saron
55kmYsgol Bro BanwYsgol Maes y Gwendraeth
Ysgol Parc yr Hun
56kmWallesey StYsgol Llandybie
Ysgol Gymraeg Rhydaman
Jac y do
Chris y Crydd
57kmThe ‘old cross’ by the Fire Brigade DepoYsgol Bro Banw
Bara Menyn
Jelfs
Y Cigydd

Ysgol Dyffryn Aman
Cymal 23 BRYNAMAN 4.00pm
58kmYsgol Gymraeg Gwaun Cae GurwenMenter Castell Nedd Port Talbot
Ysgol Gwaun Cae Gurwen
59kmNeuadd RdCwmni Drama’r Gwter Fawr
Dawnswyr Brynaman
Treftadaeth Brynaman
Ysgol Brynaman
60kmClwb Rygbi BrynamanBlack Mountain Centre
Glynog Davies
Clwb Rygbi Brynaman
Gwyl y Gwter Fawr
Cyngh Linda Williams
Cymal 24 LLANYMDDYFRI  5.15pm
61kmCastell LlanymddyfriClwb Cinio Cymraeg Llanymddyfri
Llanymddyfri Rotary Club
Llanfair ar y Bryn Community Council
62kmStone StAelwyd Llyn y Fan
Myddfai Community Council
Llanymddyfri YFC
Porthmyn Llanymddyfri
63kmOrchard StClwb Gwawr Llanymddyfri
Llandovery Town Council
Ysgol Rhys Pritchard
Ysgol Llangadog
YMCA
Cymal 25 LLANDEILO 6.30pm
64kmMeddygfa TeiloCôr Sant Teilo
Clwb Gwawr Dinefwr
Ysgol Sul Capel Newdd Llandeilo
Bois y Castell
65kmLatimer RdYsgol Bro Dinefwr
Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Ysgol Gynradd Llandeilo
66kmMaes ElfynYsgol Ffairfach
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Merched y Wawr Llandeilo
Cymdeithas y Tabernacl Ffairfach
67kmHome Farm EntranceEVERYONE WELCOME!

RAS 2016 FINISHES AT HOME FARM!

Thanks to all the sponsors, runners, stewards and supporters. Let’s celebrate the Welsh language and pass the language baton on to our kids and community!  

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.