Grant Ras yr Iaith – £12,000 i’w Hyrwyddo’r Gymraeg!

Agor Ceisiadau Grantiau Hyrwyddo’r Gymraeg Ras yr Iaith 2016  

Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w rannu ar ffurf grantiau. Mae’r grantiau ar agor i unrhyw fudiad neu gymdeithas yn ardaloedd y ras eleni, sydd am wneud cais fydd yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Rhedodd dros 2,000 o unigolion y ras eleni, dros 3 diwrnod o Fangor yn y Gogledd i Landeilo yn y De.

Prif Fanylion y Grantiau:

● Grantiau ar gael o £50 i £750

● Rhaid i arian y grant fod ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg

● Rhaid i’r gymdeithas neu ddigwyddiad sy’n elwa o’r grant fod o fewn dalgylch agos i’r ardaloedd ble gynhaliwyd y Ras yng Ngorffennaf 2016, sef:

Yn y Gogledd: Bangor, Bethesda, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, Y Bala, Dolgellau, Machynlleth.

Ceredigion: Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Ceinewydd, Llandysul, Castellnewydd Emlyn, Aberteifi.

Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Chastell Nedd Port Talbot: Crymych, Arberth, Dinbych-y-pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Brynaman, Llanymddyfri, Llandeilo

Dyddiad cau ceisiadau grant yw 12pm Dydd Gwener y 3ydd o Chwefror 2017.

● Ffurflen Canllawiau Cais Grant Ras yr Iaith 2016 - gwefan y Mentrau Iaith, cornel dde, o dan ‘ffeiliau’ neu gellir ebostio isod am gopi

● Ffurflen Gais Grant Ras yr Iaith 2016 word a pdf - gwefan y Mentrau Iaith, cornel dde, o dan ‘ffeiliau’ neu gellir ebostio isod am gopi

Am fwy o wybodaeth am y grantiau cysylltwch gyda eich Menter Iaith leol neu post@rasyriaith.cymru

Hwyl Ras yr Iaith 2016

Hwyl Ras yr Iaith 2016

Dywedodd Sïon Jobbins, Sefydlydd y Ras:

“Roedd y Ras eleni yn hynod lwyddiannus a nawr rydym yn gallu rhannu’r llwyddiant gyda mudiadau sydd am wneud ceisiadau grant. Edrychwn ymlaen at dderbyn ceisiadau gan unrhyw fudiad neu gymdeithas sydd am gynnal digwyddiad neu ymgyrch fydd yn hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn diolch i’r holl noddwyr cilomedrau gwahanol sydd wedi gwneud y grantiau yma’n bosib. Dyma sut elwodd mudiadau a’r iaith o’r Ras gyntaf yn 2014.”

Dywedodd Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru

“Mae’r Mentrau Iaith wedi mwynhau trefnu Ras yr iaith ac yn hynod o falch o’r bwrlwm a fu ar draws 7 sir nôl ym mis Gorffennaf. Nawr rydym am weld ffrwyth llafur y gwaith hwnnw, sef cael rhoi grantiau i fudiadau i wneud gwahaniaeth dros yr Iaith yn eu hardaloedd lleol.”

Manylion Ras 2016:

● 24 Tref mewn 3 diwrnod o’r Gogledd i’r De drwy 7 cyngor sir gwahanol ● 2,000 wedi rhedeg ● 250 noddwr km ● 250 stiward ar hyd y llwybr ● 3,000+ yn cefnogi ar hyd y ffyrdd ac yn y seremoni ddechreuol, noson Aberteifi a chyngerdd cloi yn Llandeilo ● Trefnwyd ar y cyd rhwng Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru.

Cyswllt y Wasg:

Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith: post@rasyriaith.cymru | 07815 85 78 21

Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru: iwanhywel@mentrauiaith.cymru  | 01492 643401

Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

Posted in News
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.