Digwyddiadau

mis GORFFENNAF 2016

nos Wener 8 Gig i Ddathlu Diwedd y Ras! 7pm Home Farm, Llandeilo. Noson o hwyl i’r teulu cyfan yn cynnwys perfformiadau gan:

Mynediad am ddim a bydd bar a bwyd ar gael. Mae maes carafanau preifat ar gael ger llaw £8 y noson.
Dewch yn llu i gefnogi llwyddiant y Ras!

Elin Fflur
Baldande
Raffdam
Côr Seingar

Mynediad am ddim gyda bar a bwyd ar gael. Mae maes carafanau preifat ger llaw am £8 y noson!

Trefnir gan Fenter Iaith Dinefwr

**
nos Iau 7 Noson Fawr y Ras yn y Castell! 7.20pm Castell Aberteifi – cyngerdd fawr i ddathlu’r Ras. Trefnir gan Cered – Menter Iaith Ceredigion

Lowri Evans
Mari Mathias
Parti ddawns Ysgol Gynradd Aberteifi
Côr CICA

yng nghwmni Tommo, Radio Cymru; Cyngh Ellen ap Gwynn Arweinydd Cyngor Sir Ceredigin; a Clive Davies, Maer Aberteifi

**

nos Fercher 6 Noson Lles i Bawb Ras yr Iaith, 7.30pm Banstand newydd Aberystwyth. Noson am ddim i bawb!

Sesiwn cadw’n heini gyda Bridget James yna:

Sgwrs gyda:

Bridget James
Owain Gwynedd, cyflwynydd Heno a dyfarnwr
Dic Evans, rhedwr profiadol ar draws Cymru a’n ryngwladol
Steffan Hughes, tywysydd paraolympaidd.

Deian Creunant yn cadeirio.

Noson o lles, hwyl a holi! Dewch yn llu. Cyfieithu ar y pryd ar gael.

Noddwyd y noson gan Gyngor Tref Aberystwyth.

mis MEHEFIN 2016

nos Iau 30 Cyfarfod Cymal Y Bala, 7.30pm, Canolfan Henblas

nos Fercher 29 Cyfarfod Cymal Machynlleth, 6.30pm, Llew Gwyn

nos Fawrth 28 Cyfarfod Cymal Llambed, 7.30pm yn y Castle Green

nos Fercher 22 Cyfarfod Cymal Aberystwyth, 7.30pm yn Nhafarn Y Cŵps

bore Sadwrn 25 Sesiwn Hyfforddi Prif Stiwardiaid Dyfed-Powys, 10.00 – 12.00, Gwesty’r Porth, Llandysul SA44 4QS

bore Sadwrn 18 Sesiwn Hyfforddi Prif Stiwardiaid Dyfed-Powys, 10.00 – 12.00, Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin SA31 1BN

nos Fawrth 14 Cyfarfod Cymal Llambed, 7.30pm Tafarn y Castle Green (dim cyfarfod ar 7 Mehefin fel trafodwyd)

nos Fercher 8 Cyfarfod Cymal Aberystwyth, 7.30 Tafarn y Cwps

mis MAI 2016

dydd Sadwrn 28 Sesiwn hyfforddiant ‘Chapter 8′ i stiwardiaid Gwynedd a Chonwy yng Nghwesyll yr Urdd, Glan-llyn. d/o Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru

nos Fercher 25 Cyfarfod Cymal Aberystwyth, lleoliad i’w gadarnhau

nos Fawrth 24 Cyfarfod Cymal Tregaron, 7.30pm, Tafarn y Talbot

nos Fawrth 17 Cyfarfod Cymal Abaeraeron, 7.30pm festri y Tabernacl, Aberaeron

nos Fawrth 17 Cyfarfod Cymal Llambed, 7.30pm Tafarn y Castle Green

nos Fawrth 17 Cyd-gyfarfod Cymalau Rhydaman a Brynaman 7.00pm Clwb Rygbi’r Aman, Glanaman

nos Lun, 16 Cyfarfod Cymal Llandeilo, 7.00pm  Tafarn yr Angel, Llandeilo

nos Lun 16 Cyfarfod Cymal Llanymddyfri, 7.30pm y King’s Head, Llanymddyfri

nos Lun 16 Cyfarfod Cymal Brynaman, 9.30 am – Canolfan y Mynydd Du, Brynaman

nos Fawrth 10 Cyfarfod Cymal Rhydaman, 6.00pm Barcud Coch, Pontaman

nos Fawrth 10 Cyfarfod Cymal Aberystwyth, 7.30pm festri Capel y Morfa

 

 

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
Arad Goch @AradGoch
Prom Aberystwyth yn llawn ar gyfer uchafbwynt #HenLinellBell Aberystwyth's Promenade packed for the pinnacle of th… twitter.com/i/web/status/8…
Arad Goch @AradGoch
Gig olaf #HenLinellBell nos Wener! (4ydd) Gig AM DDIM yn y Bandstand, Aberystwyth yn dechre am 19:00, gyda pherffor… twitter.com/i/web/status/8…
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.