Grant Ras yr Iaith – £4,000!

Diolch i haelioni noddwyr a rhedwyr a gwaith caled yr holl drefnwyr mae gan Ras yr Iaith £4,000 i’w gyflwyno fel grantiau i fentrau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg o fewn ardal Ras 2014.

£4,000 i hyrwyddo’r Gymraeg

Ie, mae croeso i glybiau, cymdeithasau a mudiadau wneud cais am hyd at £750 ar gyfer grant i hyrwyddo’r iaith. Y dyddiad cau yw 31 Ionawr 2015 a rhaid gwario’r arian cyn 31 Rhagfyr 2015.

Rydym yn edrych am geisiadau bydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ac yn gadael gwaddol ar ei ôl. Rhaid i’r cais fod gan gymdeithas sy’n gweithredu o fewn yr ardal lle cynhaliwyd y Ras yn 2014  sef y cyfan o Geredigion, Bro Ddyfi, ochrau Dyffryn Teifi sydd yn Sir Gâr a Sir Benfro.

Rhaid i chi leniw’r ffurflen grant, cyflwyno copi o’ch cyfansoddiad a datganiad banc eich cymdeithas.

“Roedd dau brif rheswm dros gynnal Ras yr Iaith. Y rheswm gyntaf oedd tynnu pobl a chymunedau at ei gilydd i redeg dros yr iaith Gymraeg. Trwy wneud hynny roeddent yn dangos yn weledol iawn y gefnogaeth sydd i’r iaith ar lawr gwlad. Roeddynt hefyd yn cadw’n iach. Yr ail reswm oedd i geisio codi arian fel y gallwn ni ei fuddsoddi nôl yn yr iaith a hynny drwy sefydliad annibynnol Gymraeg.

“Rwy’n hynod o falch i ni nid yn unig lwyddo i gynnal Ras yr Iaith ond i ni hefyd, wedi talu costau cynnal y digwyddiad, godi digon o arian i roi £4,000 yn ôl i’r iaith Gymraeg. Gyda’n gilydd rydym yn gryf,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith ac un o gyfarwyddwyr Rhedadeg Cyf, y cwmni nid-er-elw a sefydlwyd i weindyddu’r digwyddiad.

Ffurflen Grant Ras yr Iaith

Gallwch lenwi’r ffurflen â llaw a’i bostio at Ras yr Iaith neu, os hoffech ei lenwi arlein (ac am unrhyw ymholiad arall) ebostiwch post@rasyriaith.org am fersiwn ‘word’ o’r ddogfen.

Canllawiau Grant Ras yr Iaith

Ffurflen Grant Ras yr Iaith

Edrychwn ymlaen i dderbyn eich ceisiadau!

 

 

Postiwyd yn Newyddion
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis